17863 17863 17863 Boom! Accuraat meten van geluid in uiteenlopende omgevingen. Berekend het gemiddelde geluidsdrukniveau gedurende een gewenst tijdsbestek. Beschikt over een digitaal display. Bereik van 30 tot 130 decibel

Others have looked at: